ขั้นตอนการยื่นใบคำขออนุญาตเป็นผู้ประกอบการค้าข้าว (ค.ข.1)

1. ตรวจสอบรายการเอกสารหลักฐาน และคุณสมบัติของท่าน ว่าเป็นผู้ประกอบการประเภทใด ก่อนที่จะยื่นใบคำขอ    คลิกดูรายละเอียด

2. สมัครเป็นสมาชิกในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศค้าข้าว

3. กรอกข้อมูล แนบไฟล์เอกสารประกอบการยื่นคำขอ

4. รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล และติดต่อกลับทางอีเมล์

5. ชำระเงิน

6.เดินทางมารับใบอนุญาตที่พาณิชย์จังหวัดที่ท่านแจ้ง

เข้าสู่ระบบ