รายละเอียดการสมัครสมาชิก

  1. กรอกชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน
  2. กรอกอีเมล ของท่าน โดยอีเมลที่ใช้ในการสมัครนี้ ต้องเป็นอีเมล์จริง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
  3. กรอกรหัสผ่าน และ ยืนยันรหัสผ่านให้ถูกต้อง
  4. เลือกประเภทการสมัครสมาชิก
    • กรณีเลือก สมัครพร้อมยื่นใบอนุญาต หมายถึง ท่านยังไม่ได้ใบอนุญาตประกอบกิจการ ค้าข้าวตาม พ.ร.บ. การค้าข้าว พ.ศ. 2489
    • กรณีเลือก มีใบอนุญาตแล้ว หมายถึง ท่านเป็นผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการค้าข้าวตาม พ.ร.บ. การค้าข้าว พ.ศ. 2489 เรียบร้อยแล้ว และต้องการมาทำธุรกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติม
  5. กดปุ่ม สมัคร

สมัครสมาชิก